Uitnodiging Bewonersavond   10 oktober a.s.

Onze stichting Coöperatief Orvelte is nu ongeveer een jaar aan de slag. Het afgelopen jaar is er al veel gebeurd. En vanzelfsprekend is er ook nog voldoende te doen.

We willen u graag bijpraten over wat we tot nu toe gedaan en gerealiseerd hebben. En ook over wat er nog op onze agenda staat en waarmee we bezig zijn. We hebben ook een ’terugblik in woorden’ geschreven. Deze vindt u ook als nieuwsbericht op onze site. (https://cooperatief-orvelte.nl/een-terugblik-in-woorden/)

Eén van de zaken waar mee we bezig zijn is het maken van een beleidsplan voor Orvelte voor de komende jaren. Als adviesraad hebben we een kleine voorzet gemaakt en dit laten we u graag zien. Daarnaast willen we graag weten welke zaken u belangrijk vindt voor de komende jaren.

We nodigen u uit voor onze bewonersavond op dinsdag 10 oktober 2023 om 20:00 uur bij de Drentse Heerlijkheid, aan de schapendrift 3.

Aanmelden
We hopen op uw komst. In verband met het treffen van voorbereidingen voor het ‘hapje en het drankje’ zouden we graag van u vernemen of we kunnen rekenen op uw komst en zo ja, met hoeveel personen u komt. We vragen u zich even aan te melden via email adres:  info@cooperatief-orvelte.nl. Dit kan tot uiterlijk 8 oktober. Na aanmelding gebruiken we uw e-mailadres om u vooraf het concept beleidsplan te sturen zodat u deze even rustig kunt doorlezen. 

Met vriendelijke groet,

Adviesraad Stichting Coöperatief Orvelte

Bestuur Stichting Coöperatief Orvelte

Dorpscoordinator Stichting Coöperatief Orvelte