Uitnodiging toetreding Adviesraad

Orvelte, 3 oktober 2022

Onze stichting Coöperatief Orvelte gaat nu echt van start. Na de formele oprichting en de voorbereidende werkzaamheden is het tijd om een adviesraad  samen te stellen. 

Wat is de adviesraad?

Een adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van onze stichting over het uit te voeren beleid en de uitvoering van dit beleid. Het beleid van onze stichting richt zich uiteraard op onze doelstelling enerzijds het toerisme, de levendigheid, het merk Orvelte en het ondernemersklimaat te bevorderen en anderzijds op het behoud van ons cultureel erfgoed. Dit alles binnen de grenzen die een goed woon- en leefklimaat voor bewoners van ons dorp daaraan stelt. 

Waarom is een adviesraad zo belangrijk?

We willen met z’n allen het beste voor de toekomst van Orvelte. De blik vooruit.  Daarom is het ook belangrijk dat we ook samen nadenken over deze toekomst. Hoe breder en diverser de groep is die hier over meedenkt, hoe beter de plannen worden. De adviesraad kan met ondersteuning van de dorpscoördinator werkgroepen samenstellen met mensen die willen meedenken en meedoen. Zo zetten we in Orvelte samen de schouders eronder en benutten we de energie en het talent optimaal. Er ontstaan nieuwe ideeën met meer draagvlak en er is plaats voor een opbouwende kritische blik.  

Wie kan zich aanmelden voor de adviesraad?

Zowel inwoners als personen die activiteiten ondernemen of zich inzetten voor ons cultureel erfgoed kunnen lid worden van de adviesraad. De mensen die zich aanmelden moeten vanzelfsprekend het doel van onze stichting kunnen onderschrijven. Minstens de helft van de leden van de nieuwe adviesraad moeten in Orvelte wonen en de leden moeten verschillende activiteiten in het dorp vertegenwoordigen. De adviesraad bestaat uit maximaal 10 personen. Het bestuur benoemt officieel de adviesraad. Als er meer aanmeldingen komen zal er jammer genoeg een keuze moeten worden gemaakt uit de mensen die zich aanmelden. Maar hopelijk willen deze mensen dan eventueel wel in een werkgroep. 

Hoe en wanneer richten we een adviesraad op?

Onze nieuwe dorpscoordinator, Anton Bardie, zal namens het bestuur het proces van de oprichting begeleiden. In de week van 3 oktober 2022 ontvangen alle adressen in Orvelte een brief. Ook via andere kanalen doen wij een oproep om u aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 20 oktober 2022 a.s. uitsluitend per mail via info@cooperatief-orvelte.nl. Op de bestuursvergadering van 26 oktober 2022 zal het bestuur de adviesraad formeel benoemen. Vervolgens wordt er zo spoedig mogelijk daarna een eerste overleg gepland met de leden van de adviesraad. In november 2022 zal de adviesraad worden gevraagd om advies uit te brengen over het jaarplan van 2023.

We hopen dat u naar aanleiding van deze oproep aanmeldt om lid te worden van de adviesraad. Mochten er nog vragen zijn dan kunt contact opnemen met dorpscoördinator Anton Bardie via e-mail anton@cooperatief-orvelte.nl of telefoon 06-11122062.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Coöperatief Orvelte

Marc Hoogland
Mary Looman
Jan Hamel