Start seizoen 2024 – 2025 Orvelte

Alsof ze erop hadden gewacht; de toeristen en dagjesmensen die vanaf Pasen door de Dorpsstraat en langs de Brink kuierden en genoten van het steeds fraaiere lenteweer. Vlak ervoor, op 30 maart, was in de Drenthehof de officiële aftrap van het nieuwe seizoen. Er waren een kleine veertig aanwezigen in de vorm van ondernemers en andere belangstellenden. Dorpscoördinator Anton Bardie van Stichting Coöperatief Orvelte presenteerde er zijn voordracht, afgewisseld met bijpassende muzikale intermezzo’s van Jan de Haas.

Een paar zaken die de revue passeerden waren de parkeeroverlast op hoogtijdagen. Ook werd er gesproken over de bekende Orvelter evenementen, de marketing en de presentatie van Orvelte. De nadruk werd  tevens gelegd op het noodzakelijk overleg tussen de uiteenlopende bloedgroepen (bewoners, ondernemers, lokale overheden). Zodat dit alles Orvelte tot een gemoedelijke en informele ontmoetingsplek voor recreanten en voor historisch en cultureel geïnteresseerden zal maken.

Anton Bardie stipte aan dat goede communicatie tussen alle partijen onmisbaar is en dat een gezonde balans nodig is voor een duurzame toekomst van Orvelte als toeristisch fenomeen. Wat betreft parkeren en het inzetten van de parkeerregelaars stelde hij dat er inmiddels veel was gebeurd en er zelfs af en toe complimenten te bespeuren waren.

Ook de potentie van de evenementen kreeg de aandacht. De kunst is deze niet groter te laten worden; wel gevarieerder en beter. Wat is het uniforme verhaal van Orvelte qua identiteit; wat zijn de kernwaarden en hoe gaan we die uitstralen? Het zijn allemaal zaken die door Stichting Coöperatief Orvelte meegenomen zullen worden in een marketing uitvoeringsagenda.

Centraal op de bijeenkomst stond het gevoel dat we trots mogen zijn op Orvelte. Dat we het dorp koesteren en het willen laten zien. Maar wél in balans, om op deze wijze de duurzaamheid van al dit fraais op termijn te kunnen blijven waarborgen.

De voordracht werd afgesloten met het ‘Orveltelied’ op de melodie van ‘Droomland’ met Nederlandse tekst van Jan de Haas en een Drentse variant van Luuk Strick. Alle aanwezigen werden uitgenodigd om in de eigen voorkeurstaal vanaf de uitgereikte A-4’tjes mee te zingen. De tekst zal te zijner tijd in het Orvelte Journaal worden afgedrukt. 

Na de bijeenkomst werd het glas geheven en werd er nog een poos nagepraat met heerlijk verzorgde hapjes van de Schenkerij en de Drentse Heerlijkheid. Alle partijen zien uit naar een vruchtbaar en voorspoedig seizoen.