Eindelijk is het zover. De Stichting Coöperatief Orvelte is een feit!

Een interview met de voorzitter van het bestuur en de nieuwe dorpscoördinator


Bestuur en dorpscoordinator Coöperatief Orvelte
(v.l.n.r. Jan Hamel, Anton Bardie, Marc Hoogland, Mary Looman)

Nu de nieuwe dorpscoördinator is gevonden kan Coöperatief Orvelte echt van start. Maar wat is die nieuwe stichting nou eigenlijk en wie zitten er in het bestuur? Wat gaat Coöperatief Orvelte doen en wie is dan die nieuwe dorpscoördinator? In het volgende interview met Marc Hoogland, voorzitter, en Anton Bardie, dorpscoördinator, wordt antwoord gegeven op deze en nog meer prangende vragen. 

Marc, waarom heeft het toch nog zo lang geduurd?

Ik snap heel goed dat het een taaie lange weg was en soms moeilijk om aangehaakt te blijven. Al die vergaderingen. Dit soort dingen laat zich helaas niet zo maar uitrollen. Voor ons allemaal is het de eerste keer en zoiets vraagt ook een stukje cultuurverandering. Dat gaat nu eenmaal langzaam.

Verder is het van belang geweest de juiste mensen te zoeken in een uitgebalanceerd proces. Ook dat vreet tijd. Omdat de meest gewenste positie van sommige zeer betrokkenen partijen in de laatste jaren nog wat is bijgesteld, is vervolgens opnieuw gezocht naar de juiste organisatievorm van de coöperatieve organisatie. Ik ben heel trots op al die mensen die in de afgelopen jaren alsmaar hun bijdragen hebben geleverd. Sommigen wonen of werken zelfs al helemaal niet meer in Midden Drenthe. Het is een goed idee dit ook nog eens met elkaar in het dorp, wellicht ook met die betrokkenen van het eerste uur, te vieren. Maar nu eerst de lopende zaken vlot in beeld zien te krijgen zodat we op 1 januari 2023 goed kunnen beginnen.

Hoe is Coöperatief Orvelte ontstaan en wat is het doel?

Marc: “Coöperatief Orvelte is een stichting die haar ontstaan dankt aan de behoefte aan een dorpscoöperatie in Orvelte. Een samenwerkingsverband tussen de drie bloedgroepen in Orvelte; de bewoners, de ondernemers en de culturele instellingen. Deze behoefte werd de laatste jaren steeds groter tijdens de succesvolle gezamenlijke uitvoering van het Masterplan Orvelte 2025. Coöperatief Orvelte heeft als doel het toerisme, de levendigheid, het ondernemersklimaat als ook een eenduidige presentatie van het ‘merk’ Orvelte te bevorderen en het behoud van het cultureel historisch erfgoed te bewaken. Dit alles binnen de grenzen die een goed woon-en leefklimaat voor de bewoners van het dorp daaraan stelt. Dat nu gekozen is voor de entiteit ‘stichting’ is omdat twee van de drie bloedgroepen in Orvelte wel wilden meepraten, maar liever geen bestuurlijke verantwoordelijkheid wilden dragen. Dan past een stichting beter dan een coöperatie.”

Wie zitten er in het bestuur en wat is de rol van het bestuur?

Marc: “Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit drie personen. Mary Looman, zij is voormalig wethouder van de gemeente Midden-Drenthe en Hardenberg en zij is ook burgemeester geweest van gemeente Skarsterlân. Zij is thuis in het besturen binnen de gemeentepolitiek en heeft veel ervaring op het gebied van cultuur en welzijn. Mary is vice-voorzitter en secretaris van Coöperatief Orvelte. 

Jan Hamel is actief bestuurder, maar ook één van de bewoners van Orvelte. Zo was hij onder andere betrokken bij de oprichting van de VABO. Hij is daarnaast jarenlang voorzitter geweest van de Raad van Bestuur van het UMCG in Groningen en voormalig senator van de PvdA in de Eerste Kamer.  Jan is de penningmeester van Coöperatief Orvelte. 

De voorzitter van de stichting ben ik, Marc Hoogland. Ik ben eigenaar van verschillende bedrijven waarvan een aantal actief in de kachel- en haarden branche. Eén van die bedrijven is gevestigd in het dorp Orvelte, waar ik vroeger ook woonde. Ik was bestuurslid bij de VABO (bewonersvereniging) en sinds 2014 ben ik voorzitter van de ondernemersvereniging in Orvelte.”

“Het bestuur hecht een groot belang aan de goede samenwerking met de belanghebbende partijen zoals Het Drentse Landschap en de Gemeente, en het samenspel tussen de dorpscoördinator en de zeer binnenkort te formeren adviesgroep. Deze adviesgroep zal bestaan uit verschillende mensen uit het dorp. Zowel ondernemers, bewoners als ook mensen die zich inzetten vanuit het culturele perspectief. Deze adviesgroep zal samen met de dorpscoördinator werken aan het opstellen en de uitvoering van de plannen. Het bestuur heeft vooral een ‘bewakende’ rol. Bewaking van de afspraken, de financiën, de goede samenwerking met de verschillende partijen en fungeert uiteraard als sparringpartner voor de coördinator.”

Wanneer gaat de adviesgroep van start?

Marc: “Zeer binnenkort zal er een oproep worden gedaan wie er in de adviesraad willen plaatsnemen. De stichting is hiervoor op zoek naar 10 mensen die zich betrokken voelen.  Na een voorstelronde zal de coördinator dit najaar een jaarplan en later een meerjarenplan opstellen. De plannen zullen met de adviesraad worden besproken, aangepast en aangevuld. Ook gaat hij samen met betrokkenen de evenementenkalender bespreken en vastleggen. Daarnaast zullen er, net als tijdens de uitvoering van het Masterplan, werkgroepen worden geformeerd die aan de slag gaan met de uitvoering van de plannen.”

Nu we het toch over ‘de coördinator’ hebben; Anton, wie ben je eigenlijk? 

Anton Bardie, dorpscoördinator: “Hoi, ik ben Anton Bardie, ik ben 43 jaar en ben woonachtig in het mooiste dorp van Drenthe, Schoonloo. En ik vind  het prachtig dat ik aan de slag kan in het op één na mooiste dorp in Drenthe, Orvelte.”

Anton Bardie
(Anton Bardie, dorpscoórdinator)

Wat kun je nog meer vertellen over jezelf?

Anton: “Ik ben een echt dorpsmens. Ik ben geboren en getogen in Schoonloo en het dorpsleven met haar vrijwilligerswerk en verenigingsleven is me met de soeplepel ingegoten. Na mijn studie ben ik aan de slag gegaan in de commerciële wereld. Mijn opa was veehandelaar en zodoende leek mij de ‘handel’ ook wel wat. Al met al heb ik circa 15 jaar in diverse commerciële functies gewerkt. In 2015 heb ik een carrièrebuiging gemaakt. Ik kon me niet meer vinden in het alleen maar najagen van rendement en winst. Ik wilde iets voor mensen doen. Ik voelde me als een vis in het water als vrijwilliger in diverse dorpsprojecten en bedacht me om te proberen om hier mijn werk van te maken. Zo kon ik aan de slag voor de BOKD Drenthe (Breed Overleggroep Kleine Dorpen) en later ook voor de Vereniging Groninger Dorpen. In afgelopen zeven jaar heb ik mij ontwikkeld en noem mezelf nu ondernemer in Waardevolle Streken waarmee ik mij op buurtondernemerschap en gemeenschapszin richt. Zo ben ik bijvoorbeeld in Musselkanaal bezig om samen met bewoners, ondernemers en organisaties een Dorpsbedrijf op te richtten en help ik het dorp Exloo met het oprichten van een centrale dorpsorganisatie. Maar als je nieuwsgierig bent wat ik allemaal doe? Kijk op www.antonbardie.nl

Waarom wil jij de nieuwe dorpscoördinator zijn? 

“De rol als dorpscoördinator sprak mij om verschillende redenen aan. Ten eerste past deze rol heel goed bij mijn wens om mij in te zetten voor de Drentse cultuurhistorie. Er is geen toekomst zonder het verleden. Als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je heen gaat. Als ‘plattelandsjongen’ hecht ik veel waarde aan de Drentse waarden als cultuur, landschap en natuur. Tegelijkertijd vind ik dat we vernieuwend moeten zijn en deze waarden overtuigend moeten inpassen in huidige ontwikkelingen ten aanzien van duurzaamheid, de betekeniseconomie en digitalisering. Daarnaast lijkt het me prachtig om in Orvelte als spil te fungeren tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de overheid. Ik sta helemaal achter het principe: alleen ga je sneller maar samen kom je verder. Ten slotte vind ik het fijn dat er in de afgelopen jaren een eerste basis is gelegd in Orvelte en dat het dorp nu in de fase van het verder opbouwen komt. Dit past goed bij mij”.

Waar ga je straks als eerste mee aan de slag?

“Als eerste zie ik er naar uit om kennis met jullie te maken. Ik zal jullie zeker de komende tijd opzoeken, maar schroom ook niet om mij te benaderen. Daarnaast ga ik de komende maanden aan de slag met het vormen van een adviesraad en het opstellen van het jaarplan voor het jaar 2023. Ik sta te popelen om samen met jullie nieuwe ideeën te ontwikkelen die de toekomst van jullie prachtige Orvelte ten goede komen. Tot snel!”

Helder verhaal. Ik denk dat iedereen erg benieuwd is naar de volgende stappen. Als er tussentijds vragen zijn, waar kunnen we dan terecht?

Marc: “Vragen kunnen gesteld worden via de website of per e-mail via info@cooperatief-orvelte.nl. Deze website zal de komende tijd steeds verder worden uitgebreid met meer informatie over de plannen, de tijdspanne, de gang van zaken enzovoorts. Anton kun je rechtstreeks benaderen op telefoonnummer 06-11122062 of via e-mail anton@cooperatief-orvelte.nl. Ook zal er een mogelijkheid komen je in te schrijven voor de nieuwsbrief, zodat je steeds op de hoogte wordt gehouden. Hou dus onze website de komende weken goed in de gaten!”