De werkgroepen als motor van onze stichting

Na een periode van opstarten begint onze stichting en daarmee onze structuur nu goed te draaien. We hebben een regelmatige overlegstructuur van zowel de werkgroepen, het bestuur als de adviesraad. Ook onze agenda’s raken op elkaar afgestemd.

De werkgroepen: De drijvende motor

De werkgroepen zijn voor de stichting de drijvende motor. In deze werkgroepen worden reguliere acties opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn de jaarlijkse groenschouw door de werkgroep Groen & Grijs en de folder van Orvelte door de werkgroep Marketing. Daarnaast worden er nieuwe ideeën bedacht en besproken, en voor deze ideeën worden plannen uitgewerkt. Voor de toekomst van Orvelte is een goede en stabiele werkgroepenstructuur van essentieel belang.

Wanneer een plan is uitgewerkt en er een begroting voor is opgesteld, kan de adviesraad zich erover uitspreken. Vervolgens kan het bestuur de eindbeslissing maken. Op deze manier krijgen we met elkaar gedragen besluiten en maken we stappen vooruit.

Actieve werkgroepen

  • De werkgroep Marketing houdt zich bezig met alle zaken rondom marketing en promotie van het dorp. Dit omvat de folder, de website, social media, arrangementen, rondleidingen, het verhaal van Orvelte en de huisstijl.
  • De werkgroep Groen & Grijs behandelt alle werkzaamheden die verband houden met het groen en grijs in het dorp, zoals groenonderhoud, onderhoud van de Brink, bestrating, openbare verlichting en bladbakken. Een deel van deze groep zal binnenkort een sub-werkgroep inzake bebording vormen.
  • De werkgroep Drenthehof beheert de Drenthehof, de thuisbasis voor onze stichting. Hier vergaderen we en zetten we de ruimte in voor onze activiteiten. Daarnaast ontwikkelen ze een activiteitenkalender voor de Drenthehof, waaronder kinderactiviteiten, exposities en lezingen.
  • De werkgroep Evenementen, die nog moet worden opgestart, zal zich bezighouden met de evenementenkalender. Dit omvat de evaluatie, verbetering en behoud van bestaande evenementen en de ontwikkeling van nieuwe evenementen. Het aanbod van evenementen in Orvelte moet levendig en vernieuwend zijn en bijdragen aan het behoud van cultureel erfgoed.
  • De werkgroep Parkeren regelt alles omtrent het parkeren in Orvelte. Tijdens evenementen zijn er parkeerwachters, verkeersregelaars en een parkeerbeheerder actief. De parkeerbeheerder heeft toegang tot ons parkeersysteem en de parkeerautomaten.

Contact en deelname

Op onze website komt er binnenkort een overzicht van de werkgroepen met hun contactpersonen te vinden. Als iemand een idee heeft voor Orvelte, dan zijn de werkgroepen het eerste aanspreekpunt. Ook voor vragen kun je terecht bij de contactpersonen van de verschillende werkgroepen. Het is altijd mogelijk om een werkgroep inzake een bepaald onderwerp op te richten. Dit kan worden geregeld via onze adviesraad.

Wil jij je inzetten voor een werkgroep? Meld je dan bij de verschillende contactpersonen van de werkgroep. Of neem contact op met onze dorpscoördinator, Anton, via 06-11122062.