Aanpak de Brink

De Brink is flink aangepakt. En dat was nodig ook. De toplaag was zo verdicht, zo platgereden, waardoor het water niet meer weg wilde. Er groeide bijna geen gras meer op.

Een grasmat heeft drie dingen nodig, namelijk voeding, water en lucht. Deze drie elementen kreeg de brink niet voldoende, waardoor de Brink er slecht aan toe was.

Het Drents Landschap is eigenaar van de Brink. Zij zijn verantwoordelijk voor dit project en hebben de opdracht aanbesteed. Zij hebben zowel de voorbereiding als de aanbesteding overgelaten aan een werkgroep van onze stichting. We hebben met deze werkgroep Groen/Brink bekeken wat er moest gebeuren. De gemeente heeft zijn expertise er over laten gaan en uiteindelijk heeft Rolf Dolfing Grondverzet, als aanbestedende partij, ons geadviseerd en een groot deel van de werkzaamheden uitgevoerd.

De werkgroep was in het hele proces het aanspreekpunt. Ook heeft de werkgroep han en spandiensten verricht.

Het was een mooie samenwerking tussen het Drents Landschap, de gemeente, Rolf Doving Grondverzet en de werkgroep, waardoor we straks een mooie brink hebben. Een brink met een nieuwe grasmat, die beter geschikt is voor de vele evenementen.

De werkgroep houdt zich nu bezig hoe we de nieuwe Brink zo goed mogelijk kunnen onderhouden in de toekomst. Want na een goede aanleg is structureel onderhoud wel net zo belangrijk. Dus voldoende water, lucht en voeding. Hierin laten we ons graag adviseren.